Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม โครงการ     
  ข่าวการศึกษา     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องปฏิธินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (อ่าน 279)  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     
ค่ายวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา โรงเรียนอนุกูลนารี (อ่าน 201)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เคมี และ ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ FerVAAP 2017 (อ่าน 118)
บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ FerVAAP 2017 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ...
โครงการอบรม การผลิตหัวเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าและเห็ดสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ (อ่าน 379)
รายการ SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย season 2 ตอน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์ เพชรจุล (อ่าน 420)
ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 247)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (อ่าน 112)
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยา โรงเรียนอนุกูลนารี (อ่าน 335)
  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา     
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 144)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ...
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (อ่าน 164)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 (อ่าน 85)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 358)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจําปีการศึกษา 2560 (อ่าน 121)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 362)
โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 88)
  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Biotechnology Alumni)     
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 151)
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ...
พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 299)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ...
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 242)
งานคืนสู่เหย้า 12 ปี เทคโนโลยีชีวภาพ (อ่าน 255)
  ข่าวรับสมัครงาน     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา (อ่าน 137)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 ...
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 587 อัตรา (อ่าน 230)
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560 ...
  ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์     
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานหัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์  (อ่าน 245)
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานหัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ...
เกษตรกาฬสินธุ์ แนะวิธีการปลูกดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานสะพรั่งถึง 31 ตุลาคม 2560 (อ่าน 146)
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะนำวิธีการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 ...
กาฬสินธุ์ระดมความคิดเห็นในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลกระชังในเขื่อนลำปาว  (อ่าน 83)

 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ
   แนะนำสาขาวิชา
   บุคลากร
   หลักสูตรที่เปิดสอน  +
   นักศึกษา  +
   ติดต่อเรา
บริการสำหรับบุคลากร
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบบริการศึกษา (ESS)
บริการสำหรับนักศึกษา
   แบบฟอร์มงานทะเบียน
   ประกาศ ระเบียบ บัณฑิตศึกษา
   สหกิจศึกษาและฝึกงาน
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ระบบการบริการศึกษา (ESS)
บทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ
   เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร
   เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน
   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ